Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prosimy o zapoznanie się z informacjami z zakresu ochrony danych przedstawionymi poniżej.

Pragniemy wyjaśnić, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania twoich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania cię o naszej ofercie.


Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Hoolsheaven?

Hoolsheaven zbiera i przetwarza dane osobowe pozyskiwane za zgodą użytkowników strony internetowej www.hoolsheaven.pl prowadzonej przez FHW SUBZERO z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Strączkowej 22.

Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dotyczą – klientów sklepu internetowego Hoolsheaven, którzy dokonali zakupu na stronie sklepu internetowego i wyrazili na to zgodę.

Administratorem powyższych danych osobowych jest FHW SUBZERO z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Strączkowej 22.


Cele przetwarzania danych osobowych.

FHW SUBZERO gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach wymaganych prawem wyłacznie po to aby:
  • sfinalizować proces zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
  • informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w swojej ofercie.
Komu przekazujemy dane?

FHW Subzero nie przekazuje żadnych danych innym podmiotom.Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  5. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  6. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez FHW SUBZERO.

Przetwarzanie danych osobowych jest oparte na podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.