Zasady

Warunki transakcji:

Sklep internetowy HOOLSHEAVEN.pl prowadzony jest przez firmę:
FHW SUBZERO Artur Parczewski
z siedzibą : ul.Strączkowa 22 , 52-214 Wrocław
tel. 071 7271822
NIP : 899-172-93-66
REGON : 931195260
Zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym 118646.REGULAMIN (obowiązuje od 25 grudnia 2014)


1.Warunki ogólne

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym hoolsheaven.pl przez Kupującego jest zapoznanie się niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego hoolsheaven.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego zgodnie z warunkami Regulaminu.


2. Warunki realizacji zamówień.

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.hoolsheaven.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 7271822 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 , oraz w soboty 10-14)

- Zakupy w sklepie hoolsheaven.pl nie wymagają zakładania konta ani jakiejkolwiek rejestracji . Nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych.

- Podane ceny towarów na naszej stronie są cenami brutto (tzn. zawierają 23% podatek VAT), kosztują więc dokładnie tyle ile podano w opisie produktu i nie zawieraja kosztów dostawy.

- Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon fiskalny) lub na życzenie fakturę VAT.

- Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie sklepu oferta była zawsze aktualna , w przypadku gdy z jakiś przyczyn niemożliwa jest realizacja zamówienia (lub jego części) Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

- Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

- W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane.


3. Wysylka

- Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD w przeciągu 1-2 dni roboczych od momentu zlożenia zamówienia, w przypadku gdy z jakiś przyczyn niemożliwa jest jego realizacja , skontaktujemy się z Kupującym drogą mailową lub telefonicznie.

- Koszt wysyłki jest zryczałtowany i wynosi 10 PLN.
W przypadku zaplaty z góry poprzez dostępny w naszym sklepie system płatnosci online (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay).
Usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

- Koszt przesyłki pobraniowej wynosi 20 PLN.
W tym przypadku Kupujący dokonuje zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską DPD. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności.

- Jeżeli Kupujący chce zapłacić za towar zwykłym przelewem (nie może z jakiś względow skorzystac z naszych płatnosci online), prosimy o kontakt po złożeniu zamówienia. Podamy dane do przelewu drogą mailową.

- Możliwa jest wysyłka za granicę, niestety w tym przypadku Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar z góry . Nie jest możliwa wysyłka za granicę "za pobraniem". W takim przypadku po złożeniu przez Kupującego zamówienia, prosimy o kontakt.
Uzgodnimy szczegóły transakcji oraz podamy koszt przesyłki.
Na terenie UE przesylki doręczane są zazwyczaj w przeciągu 3-4 dni roboczych.
Koszt przesyłki zagranicznej w większosci przypadków nie przekracza 20 Euro, niezależnie od wagi przesyłki.


4 . Zwrot zakupionego towaru.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) w przypadku, gdy zakupiony przez towar (np. rozmiar) nie odpowiada Kupującemu , można go wymienic na inny lub zwrócic w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania . Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem Kupujący może odstąpic od umowy kupna bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby odstąpic od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres: hoolsheaven@hoolsheaven.pl.

Można to zrobic korzystając ze wzoru odstąpienia od umowy -
Kliknij tutaj aby pobrać formularz.

Dokument należy wydrukować, wypełnić i odesłac (najlepiej wraz ze zwracanym towarem) na adres sklepu podany poniżej Kupujący zwolniony jest ze wszelkich zobowiazań i przysługuje mu prawo zwrotu wszystkich płatności otrzymanych przez Sprzedającego.

Koszty odesłania zwracanego towaru pokrywa kupujący.
Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym, nieużywanym i posiadającym wszystkie niepoodrywane metki.
Ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez Sprzedajacego, warto dołaczyc dowód zakupu (tj.paragon) otrzymany wraz z przedmiotem. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów "za pobraniem".
Należność za zwrócony towar zostanie przelana na wskazany przez kupującego rachunek bankowy w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu.
Adres na ktory należy odesłać zwracany towar:

SKLEP HOOLSHEAVEN
FHW SUBZERO
ul. Czysta 7
50-013 Wroclaw


5. Reklamacje

Kupujący możę złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny) dotyczącej Umowy zakupu towarów.

Reklamacja może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego w formie elektronicznej na adres hoolsheaven@hoolsheaven.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.


Kliknij tutaj aby pobrać formularz.

Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Reklamowany towar należy odesłac na adres:
SKLEP HOOLSHEAVEN
FHW SUBZERO
ul. Czysta 7
50-013 Wroclaw

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ww Wrocławiu . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14stu dni od momentu ich opublikowania.
Do zamówień złozonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia w brzmieniu obowiązujacym w chwili złożenia zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: hoolsheaven@hoolsheaven.pl.